Teambuilding

PHOTO RALLYE

Klienti jsou rozděleni do několika skupin. Po krátkých intervalech se každý tým vydává na předem připravenou trasu. Tým postupuje podle mapy a popisu trasy, kterou jim udává soutěžní manuál. V manuálu jsou mimo jiné popisy historických památek a soutěžní otázky.

Na startu obdrží každý tým digitální fotoaparát a seznam objektů, situací či postav, které musí na své trase zaznamenat - např. Pražský hrad, sochu Jana Huse, fotografii krásné dívky na trase, domovní znamení...atd.
Hodnotí se nejen správnost zodpovězených otázek, ale i pořízené fotografie.

pohledzlodky
ŠKODA Tyre Experience Day
Jednalo se o pilotní projekt tohoto eventu a vše tak bylo pro...
Setkání OZ - 20 let u ...
Pro Českomoravskou stavební spořitelnu jsme zajišťovali setkán...
Pinnacle - Vánoce v Atriu
ro společnost Pinnacle jsme kompletně realizovali event zvaný ...
Reminder